Convocatòria única de Programes d’Innovació Pedagògica

 

Us informem que dimecres 4 de març es va publicar al DOGC la Resolució EDU/523/2020 per la qual s’aproven les bases per a la participació en programes d’innovació pedagògica.

El Departament d’Educació ha unificat l’oferta de tots els programes d’innovació pedagògica amb l’objectiu de facilitar als centres l’accés a la informació i simplificació dels processos de participació.

Per conèixer l’oferta dels programes podeu accedir a l’apartat dInnovació Pedagògica de l’XTEC a partir del 10 de març de 202

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social.

Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

A l’apartat d’Innovació Pedagògica de l’XTEC trobareu:

–          Bases generals per a la participació en programes d’innovació

–          Programes que obren convocatòria ordinària. Març 2020. Termini fins al 8 de maig

–          Programes vigents per a educació infantil i primària

–          Programes vigents per a educació secundària obligatòria i batxillerat

–          Programes vigents per a Formació Professional i Règim Especial

–          Programes vigents per a Centres de Formació d’Adults