AraMAT. Saber-ne més per ensenyar-les millor

És una activitat de formació adreçada als mestres d’educació infantil i primària. És un curs que vol aprofundir en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques i en com treballar-los a l’aula, amb el convenciment que si se’n sap més es poden ensenyar millor. El treball es realitza a partir d’activitats d’aula i en un ambient de resolució de problemes per prendre-les després com a base per realitzar la reflexió sobre els continguts clau i la seva didàctica. Fins al curs 2019-20, i des del 2015-16, s’han realitzat, o s’estan realitzant, cinc mòduls formatius:

  • Els mòduls dedicats als coneixements matemàtics (Continguts bàsics de matemàtiques i Més continguts de matemàtiques) estan  dividits en cinc sessions relacionades amb els blocs de continguts del currículum (Numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, estadística i atzar).
  • El mòdul Competències matemàtiques està centrat en els processos (dimensions competencials)
  • El mòdul Referents de centre en Matemàtiques s’orienta més a la formació de mestres de referència en matemàtiques als centres.
  • El mòdul Matemàtiques a la franja 0-8 està dedicat a l’etapa d’aquesta franja d’edats.

Inscripció del 9 al 19 de gener.

RECURSOS:

Web del CESIRE amb més informació en el següent enllaç.