Programes per dissenyar

Existeixen molts programes de disseny 3D. D’entrada cal fer la diferenciació entre programari open source i de pagament. Aquí només comentarem alguns programes gratuïts. El software de disseny 3D és l’ànima de la impressió en 3D. Captura l’essència geomètrica del món físic analògic i la converteix en unitats binàries. Capturen la forma dels objectes físics utilitzant conjunts de coordenades x, y, z (altura, amplada i profunditat).

  • Blender, programa professional molt complet. També permet crera animacions amb els obejctes dissenyats. Tutorial.
  • Autodesk 123D
  • SketchUp programa pensat per ser utilitzat de forma intuïtiva i flexible, fent que sigui fàcil el seu aprenentatge. Tutorial.
  • https://www.tinkercad.com/: programa gratuït en línia creat per Autodesk. Materials de formació a Ateneu.
  • http://beetleblocks.com/: programari gratuït en línia que permet dissenyar objectes de tipus orgànic amb formes molt curioses. El disseny es realitza  a partir de programació per blocs semblant a Scratch.
  • https://www.blockscad3d.com: programari gratuït en línia que permet dissenyar diferents objectes a partir de paràmetres. Utilitza un sistema  de programació per blocs semblant a Scratch. És força intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

http://www.shapeways.com/creator/tools?li=nav