Procés impressió 3D

Per crear una figura en 3D cal seguir un procés:

  1. Tenir la idea del que volem crear.
  2. Dissenyar la malla 3D mitjançant un programa de disseny, utilitzar figures ja creades en una biblioteca o escanejar una peça ja existent. Programes per dissenyar: SketchUp, Autodesk 123D, Blender, …
  3. Exportar la geometria en format STL (arxiu generat pel programa de disseny).
  4. Generar l’arxiu g-code per tal que la impressora l’interpreti: es recomana el programa Cura
  5. Enviar l’arxiu a imprimir, es pot instal·lar la impressora a l’ordinador o utilitzar una tageta SD on haurem gravat el fitxer g-code.
  6. Post-tractament.

proces_impressio_3d