Servei Comunitari

El Servei Comunitari va destinat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. La durada d’aquest projecte és mínim de 20 hores (10h d’aprenentatge i 10h de servei).

Els objectius del Servei comunitari són:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els àmbits per desenvolupar projectes de servei comunitari són:

 • Acompanyament i suport a l’escolarització
 • Suport a necessitats bàsiques
 • Intercanvi generacional
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni cultural
 • Projectes de solidaritat i cooperació
 • Preservació i manteniment del medi urbà
 • Lleure

Les funcions dels centres recollides en els Documents per a l’organització i la gestió dels centres són:

 • Vincular el Servei Comunitari al projecte educatiu del centre i al currículum
 • Vincular el Servei Comunitari a les necessitats de l’entorn
 • Incloure el projecte a la programació anual de centre, avaluat pel consell escolar i aprovat pel director o directora
 • Fer la planificació pedagògica i curricular del projecte: activitats d’aprenentatge, activitats de servei i criteris d’avaluació
 • Concretar aspectes funcionals:
  • Autorització de les famílies
  • Elaboració d’un document de compromís amb les entitats
 • Planificar el reconeixement del projecte: actes institucionals, lliurement de diplomes, etc.

Pel que fa a la qualificació cal tenir en compte:

 • El Servei comunitari té consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat.
 • La informació sobre la realització del Servei Comunitari, quan s’escaigui, s’ha d’incloure en les actes en els termes: “NF” (no fet), FT (fet) i FA (fet amb aprofitament).
 • No es considera matèria amb avaluació negativa a efectes de pas de curs i d’obtenció del títol de graduat en ESO, perquè s’avalua amb relació als àmbits associats a les matèries i als àmbits transversals que hi intervenen.

DOCUMENTACIÓ

Enllaços Servei Comunitari

 • Enllaç a l’xtec: normativa, documentació, models transferibles, preguntes freqüents, enllaços d’interès…
 •  Intranet del Departament: Conveni i enquesta de seguiment. (Skip Navigation LinksInici > Gestió de centres > Projectes educatius > Servei comunitari )

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>