Estratègia Digital de Centre

El Departament d’Educació ha publicat el document “Estratègia Digital de Centre” (EDC) i l’espai web de suport per acompanyar als centres en el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació.

L’EDC recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per tal d’ aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Accés al document»

Accés a l’espai web»