Curs AELFA: L’atenció als infants amb pèrdua auditiva 0-3 anys i les seves famílies: Procediments i recursos

L’equip d’intervenció en pèrdua auditiva 0-3 anys del CREDA Baix Llobregat, impartirà el curs sobre l’atenció als infants amb pèrdua auditiva 0.3 anys i les seves families: procediments i recursos, organitzat per AELFA.
El model d’atenció que dóna el CREDA del Baix Llobregat a l’infant amb pèrdua auditiva (0-3 anys)
es fonamenta des del marc teòric de la importància de la interacció de l’infant amb la seva família i
cuidadors. Es posa l’accent en el paper dels diferents contextos on es dóna aquesta interacció, fent especial esment en l’exploració sensorial i l’abordatge de la música com a eina d’interacció i
comunicació.
DATA: Dissabte 29 de febrer 2020
HORARI: 9,45 – 14 h
LLOC: CENTRE CÍVIC Can Deu – Plaça de la Concòrdia, 13 , Barcelona
Aquí podeu consultar el programa i el procediment d’inscripció