Mostrem recursos per a l’aula de matemàtiques

En aquest apartat trobareu recursos que ens poden ser útils al dia a dia de l’aula: les campanyes de matemàtiques, que inclouen propostes d’activitats per a l’alumnat, vídeos de pràctiques d’aula i activitats de dinamització i de participació per als diferents nivells educatius.

La majoria de recursos per a l’aula elaborats pel CESIRE de l’àmbit matemàtic estant recollits a l’ARC o en forma de campanyes i es presenten en un web separat d’aquest però també depenent  del CESIRE. Hi trobareu les que es van realitzar en cursos anteriors (GeometriaEstadísticaInvestiguem) i les que estan en curs.

També s’han incorporat a aquest web “minicampanyes” com els materials didàctics d’acompanyament a la sèrie de TVC Àlia, les propostes d’activitats relacionades amb dies especials o efemèrides i els vídeos de Matemàtiques en acció. Entre les campanyes actuals continuarem la d’Impressió 3D i matemàtiques i iniciem dues de noves: vídeoMAT Plus (que proposarà activitats a partir dels vídeos presentats al vídeoMAT en edicions anteriors) i “Dimensió” web (on es comenten webs d’interés on trobar models d’activitats i propostes per ajudar al desenvolupament de les competències matemàtiques de l’alumnat).

Fractal pritagòric

Enllaç als vídeos generats des del CESIRE. Inclou un apartat de conferències i materials de formació així com el recull de propostes didàctiques per portar a l’aula.

Al llarg del curs s’ofereixen un ampli ventall de propostes adreçades als alumnes, que poden ser un bon recurs per als docents per oferir activitats diverses per treballar de manera competencial a l’aula. Algunes de les propostes són pròpies del CESIRE i altres de les associacions d’ensenyants de matemàtiques de Catalunya.