Campanya: Dimensió webEn aquesta campanya, iniciada el curs 2018-2019, s’aniran presentant webs que proposen activitats que ajuden a desenvolupar les diferents competències matemàtiques. De cada web s’explica l’estructura i es destaquen algunes activitats que fomenten el treball en algunes de les dimensions competencials


Nivell: Internivells
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Matemàtic

En aquesta campanya, iniciada el curs 2018-2019, s’aniran presentant webs que proposen activitats que ajuden a desenvolupar les diferents competències matemàtiques. De cada web s’explica l’estructura i es destaquen algunes activitats que fomenten el treball en algunes de les dimensions competencials:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Connexions
  • Comunicació i representació
Data d'incorporació: 15/07/2021