Col·laborem amb

Per tal que els aprenentatges siguin significatius, des del CdA Vall de Boí apostem fermament en implicar-nos en projectes de ciència ciutadana que motivin al coneixement del nostre entorn més immediat, alhora que de manera cooperativa generin coneixement científic que ajudi a conservar el nostre patrimoni natural en un futur. Actualment col·laborem en diversos projectes d’àmbit local, català i europeu.

XARXA METEOCLIMATIC

El CdA manté la connexió de l'estació meteorològica automàtica a la xarxa catalana Meteoclimatic i a l’alemanya Awekas. A banda, col·laborem amb l’Agència Estatal de Meteorologia en la cura i el manteniment de l’estació meteorològica Thies, de la seva propietat, instal·lada al Camp.

ALTRES COL·LABORACIONS EN MATÈRIA METEOROLÒGICA

Es continuen fent assessoraments diversos al centres sobre les estacions meteorològiques i el seu ús didàctic, i s’ofereix suport en aquest àmbit a alumnes en els treballs i projectes de recerca, malgrat que aquest curs escolar no hi ha hagut cap demanda en aquest sentit.

NIT CATALANA DELS RATPENATS

El CdA ha adquirit el material tècnic necessari per l’estudi i seguiment dels ratpenats de la Vall de Boí. Aquest material, juntament amb les diferents formacions que estem rebent, servirà en un futur per la implementació d’activitats amb els participants de les estades del CdA. A tall de formació i col·laboració, formem part de les entitats que organitzen activitats per la Nit Catalana dels ratpenats.

PROJECTE QUIRORIUS

És el programa per al Seguiment dels Ratpenats Aquàtics de Catalunya, implementat de forma definitiva l’any 2008 a bona part de les conques fluvials del territori català. Es tracta d’un senzill protocol de seguiment, adaptat del Waterway Survey anglès promogut pel Bat Conservation Trust, i que compta amb una llarga experiència des del seus inicis a mitjans dels anys 90.

PROJECTE QUIROHÀBITATS

Programa de seguiment de ratpenats dissenyat per obtenir informació de les poblacions de la gran majoria d’espècies de ratpenat a través de mostreigs acústics.

PROJECTE LIRÓ GRIS

Des del CdA hem instal·lat una estació de caixes niu en un bosc caducifoli de Barruera per al seguiment de la població de liró gris (Glis glis), amb finalitats científiques i pedagògiques, en el marc del projecte Liró Gris. El liró gris (Glis glis) és un rosegador arborícola que es troba en tota mena de boscs caducifolis del sector nord de la Península Ibèrica. La seva presència s’acostuma a associar amb boscs madurs i ben conservats, on s’alimenta de fruits secs (fages, avellanes, etc.), i hiverna en cavitats naturals dels arbres o al terra. Les poblacions ibèriques es consideren quasi amenaçades, en part a causa de la baixa disponibilitat de cavitats naturals conseqüència de l’explotació intensa dels boscs fins mitjans del segle XX. Des de l’any 2003 el Museu de Ciències Naturals de Granollers coordina la recollida de dades de les múltiples estacions instal·lades a diferents espais naturals de Catalunya i Andorra.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE SEMICE

El Cda ha adquirit el material necessari per al projecte SEMICE. El SEMICE és un projecte de monitoratge de micromamífers o petits mamífers comuns (els insectívors i rosegadors més menuts, de menys de 150 g de pes) a gran escala i llarg termini, sustentat en una xarxa d’estacions de control a càrrec de col·laboradors majorment voluntaris. Es un projecte coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers que s’inicià el 2008, amb 12 estacions situades dins els Parc Naturals de la Diputació de Barcelona i 8 més a Andorra i ha anat creixent i estenent-se per la resta de Catalunya i a tot l’estat, fins a comptar a l’actualitat amb una cinquantena llarga d’estacions actives.

PROJECTE ORENETES

El projecte Orenetes és una iniciativa de de l'Institut Català d'Ornitologia per a l’estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el seguiment dels nius d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) dels pobles i ciutats de Catalunya, Balears i País Valencià. Al Cda hem impulsat aquesta iniciativa a l’Alta Ribagorça, i realitzem els censos pertinents a Barruera i Pont de Suert amb la col·laboració dels nens i nenes de les escoles de primària d’aquests pobles.

XARXA EUROPEA DE SEGUIMENT DE L’ESCANYAPOLLS (Lucanus cervus)

L’escarabat Lucanus cervus dispara la imaginació. Es diu així per les mandíbules del mascle, que s’assemblen a les banyes d’un cérvol. També és un dels escarabats més grans d’Europa, els mascles poden medir fins a 9 cm de longitud. Requereix un hàbitat específic, principalment a causa de l’ecologia de les larves, que s’alimenta de la fusta podrida per sota del sòl.
Aquesta espècie fascinant està amenaçada. El CdA forma part de la xarxa de voluntaris europeus que fan el seguiment de la població i l’hàbitat, en el nostre cas, a Barruera.
https://www.stagbeetlemonitoring.org/

SOILSKIN: LA PELL VIVA DEL SÒL

Les Comunitats Biològiques del Sòl (CBS) són ecosistemes en miniatura que viuen als primers centímetres del sòl. Estan formades principalment per molses, líquens i, en menor mesura, colònies d’algues. Les CBS compleixen funcions importants en el funcionament dels ecosistemes com ara la prevenció de l’erosió o la regulació del cicle hídric. Malgrat això, es coneix poc sobre la seva distribució, estat de conservació o vulnerabilitat al canvi climàtic.

La Pell Viva del Sòl és un projecte de ciència ciutadana liderat per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) i desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT). L’objectiu del projecte és avaluar la vulnerabilitat al canvi climàtic de l'ecosistema sòl utilitzant les Comunitats Biològiques del Sòl com a bioindicadores. A més, també pretén disseminar el coneixement científic a la societat i conscienciar sobre el valor i la importància d’aquestes diminutes comunitats.

Al Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí col·laborem amb el projecte de dues formes. Per una banda, fem difusió del projecte entre els centres que venen al Camp per tal d’augmentar el coneixement sobre l’abundància de les CBS i la seva distribució. A més, hem establert al nostre centre un punt de monitoreig permanent que permetrà obtenir dades sobre el comportament hídric de les CBS estudiades. Aquest coneixement ha de permetre, entre altres, preveure la vulnerabilitat d’aquestes comunitats davant el canvi climàtic i anticipar els canvis en les funcions ecosistèmiques que es poden produir.

 

PROJECTE RIUS

El CdA ha recuperat la col·laboració amb el Projecte Rius, iniciativa de l’Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los. Aprofitant les nombroses estades que inclouen l’activitat d’hidrobiologia al riu Noguera de Tor, els enviem dades tant pel que fa a estat biològic, hidromorfologic i fisicoquímic del riu per tal que formin part dels seus informes anuals.

XARXA D’EDUCACIÓ ‘PIRINEUS VIUS’

El setembre del 2018 el Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí, juntament amb el Camp d’Aprenentatge de les Valls d’Àneu, ha passat a ser membre de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius. Aquesta és una xarxa transfronterera que agrupa entitats, institucions i empreses que duen a terme activitats i projectes d’Educació Ambiental a ambdues vessants dels Pirineus. Va néixer el 1997 i avui per avui ja aglutina més de 60 entitats franceses, aragoneses, basques, araneses i catalanes que treballen conjuntament per imaginar i posar en marxa més d’una dotzena de projectes anuals d’educació sobre el patrimoni i el territori pirinenc.
Formar part de la Xarxa d’Educació Pirineus Vius suposa poder col·laborar en projectes d’Educació Ambiental a nivell transfronterer i és una oportunitat per a estar al dia de l’activitat i propostes educatives en l’àmbit ambiental que s’estan duent a terme als Pirineus (materials, coneixements, propostes didàctiques).
Per ampliar informació sobre la XEPV podeu consultar la seva web: http://cat.repv.org/

SETMANA DE LA NATURA

La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori, un moment de l’any per prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural. Està organitzada per iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Durant 10 dies a finals de maig, s’organitzen més de 300 activitats arreu de Catalunya per la conservació de la natura i el medi ambient, i des del CdA obrim una de les nostres activitats a la participació de totes aquelles persones interessades, sobre algun tema de rellevància ambiental a la Vall de Boí. L'edició de 2018 fou dedicada als "muixirecs", que és com s'anomenen els ratpenats a l'Alta Ribagorça.

CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

El Centre del Romànic de la Vall de Boí i el Camp d'Aprenentatge de la Vall de Boí hem signat un conveni de col·laboració per la difusió del conjunt romànic entre estudiants. Ambdues entitats coincideixen en potenciar les possibilitats educatives del patrimoni romànic de la Vall de Boí. Mitjançant la signatura d’aquest conveni ens comprometem a col·laborar i coordinar accions per tal d’obtenir la màxima efectivitat en les activitats que oferim, dissenyant i planificant conjuntament projectes interès comú. Fruit d'aquest conveni ja s'ha realitzat un curs per a professorat durant la tardor del curs 2019/20 amb un gran èxit de participació.