Inscripció i documentació a aportar

Si voleu venir al Camp d’Aprenentatge heu de seguir els passos que s’indiquen a continuació:

La inscripció als Camps d'Aprenentatge es realitza amb l'aplicatiu CAMPS. El període d'inscripció i l'enllaç a l'aplicatiu el podeu trobar a la web dels Serveis educatius del Departament d'Ensenyament. Un cop rebudes totes les sol·licituds es fan les valoracions i s'assignen els centres i les dates d'estada.

En el cas que us hagi estat assignada una estada o una sortida, haureu de d'acceptar-la entrant de nou a l'aplicatiu.

Per formalitzar la inscripció cal que empleneu el full d'inscripció definitiva degudament signat pel director i amb segell del centre, i fer un llistat amb nom i cognoms dels alumnes que vindran a fer l'estada. Aquesta documentació la podeu portar el mateix dia que vingueu a fer l'estada o bé enviar-la per correu postal per avançat.

Els centres que no heu fet l’acceptació d’estada a través de l’aplicatiu, cal que porteu el full d'inscripció definitiva:

En realitzar la inscripció, el centre es compromet a vetllar pel correcte desenvolupament de l'estada, que es pot dividir en tres moments:

Moment 1: Comunicació prèvia a l'estada. Ha d'haver una comunicació fluida entre el centre i el CdA per una correcta planificació de l'estada.

Moment 2: Implementació de l’estada al camp d’aprenentatge. El professorat acompanyant ha de participar activament de les activitats.

Moment 3: Avaluació de l’impacte i propostes de millora. Un cop finalitzada l'estada, de nou a l'aula, cal fer una valoració de l'impacte de les activitats realitzades.

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats que es troben en el següent document: Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels professionals del Camp i de l’Entorn d’aprenentatge (CdA/EdA)