Amb els centres

Aquesta taula mostra tota la seqüència d’una estada al CdA, des del moment de la inscripció fins al treball posterior:

INSCRIPCIÓ
PREPARACIÓ DE L’ESTADA
ESTADA
DESPRÉS DE L’ESTADA
ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ ACTIVITATS I TREBALL PREVI TROBADA DE COORDINACIÓ RECOMANACIONS ABANS DE VENIR TREBALL POSTERIOR VALORACIÓ DE L’ESTADA

La relació dels centres amb el Camp d’Aprenentatge comença en el moment de la inscripció, normalment a finals del mes de maig. Els centres realitzeu la vostra petició d’estada i ens expliqueu els motius pels quals heu escollit aquest camp d’aprenentatge, quines competències voldreu treballar i les dates preferents.

Un cop revisades les sol·licituds i d’acord als barems establerts, es fan les assignacions i propostes de dates d’estada. Si els centres accepteu les dates que us hem assignat, comença el procés de preparació de l’estada. Els aspectes més importants a tenir en compte són: tot el referent a allotjament i manutenció, les activitats a treballar d’acord amb les competències bàsiques demanades i els treballs previs a realitzar, les dates de la trobada de coordinació, així com algunes recomanacions que us farem que haureu de tindre en compte abans de venir.

Durant l’estada durem a terme les activitats. Resulta molt important haver realitzat el treball previ per treure’n el màxim de profit.

Després de l’estada, de nou al centre, és important realitzar el treball posterior, completant així la seqüència didàctica.

També us demanem que empleneu l’enquesta de valoració de l’estada. És molt important per nosaltres conèixer la vostra opinió sobre tot el relacionat amb l’estada i així millorar el nostre servei als centres educatius.