Projectes Compartits

 

Els Projectes Compartits són una proposta didàctica dels Camps d’Aprenentatge que pretenen aprofundir en el model competencial d’ensenyament-aparenentatge. Es vol incidir en la forma de treballar amb l’alumnat a partir d’un estudi de cas o situació complexa que els dugui a fer-se preguntes sobre determinats fenòmens i a trobar respostes, i que treballaran amb el suport del camp d’aprenentatge.

Aquesta forma de treballar pretén:

  • Estimular la participació en el marc d’un procés d’aprenentatge innovador i significatiu.
  • Afavorir el contrast d’idees i l’autoregulació d’aprenentatges.
  • Plantejar-los preguntes clau per a resoldre durant la sortida o estada.
  • Ajudar-los a construir un model per a interpretar la complexitat de la realitat.

Amb aquesta finalitat, els camps d’aprenentatge, mitjançant els projectes compartits, proposen als mestres i professorat que en són usuaris una nova modalitat d’utilització del CdA, i d’organització i coordinació del treball, que  comporta:

  1. Que el CdA pugui participar en un projecte engegat pel centre educatiu, o a l’inversa. Cal treballar sota la premissa que l’estada forma part d’una seqüència didàctica de la programació anual del centre educatiu, i, per tant cal dotar-la d’uns objectius, continguts i competències. Per tant, el treball que es farà al CdA ha d’anar totalment vinculat al treball que es farà a l’aula.
  2. Aquest treball es durà a terme en tres moments importants que es poden donar simultàniament: Moment 1 d’inici i programació conjunta, Moment 2 d’estada a CdA i el Moment 3 d’avaluació de resultats. Tota aquest treball ha d’anar coordinat entre el centre educatiu i el CdA, i si s’escau, avaluar-lo conjuntament.
  3. Afavorir l’ús d’eines telemàtiques per a compartir la informació, i preferiblement construir una xarxa  d’aprenentatge entorn al projecte. De la mateixa manera, seria bo compartir amb altres escoles participants en altres projectes el treball fet.

Si el vostre centre educatiu està interessat en engegar un Projecte Compartit amb el Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.