Preparació de l’estada

En aquest apartat trobareu tota la informació necessària per preparar l’estada: despeses d’allotjament, de manutenció, de les activitats d’ensenyament-aprenentatge o d’altres; aspectes relacionats amb l’allotjament; trobades de coordinació; elecció de les activitats i treball previ; consells a tenir en compte…

Accés al node del vostre centre

Dins d’aquest web, podeu trobar un espai privat per la vostra escola on trobareu materials i enllaços personalitzats pel treball previ i podreu penjar els vostres comentaris i fotos després de la visita. Busqueu el logotip de la vostra escola dins de la xarxa interna.

L'elecció de les activitats a realitzar ha de fer-se el més aviat possible, a fi que el professorat del centre implicat en la sortida pugui dur a terme el treball previ necessari. Serà  la data de la trobada de coordinació quan quedaran definides les activitats a treballar.

A l'apartat Oferta pedagògica podeu consultar les activitats per etapa educativa. Podeu consultar també les recomanacions d'activitats que us fem segons l'etapa educativa i el número de dies d'estada a la modalitat Estades.

Les activitats tenen un cost de 3,00 € per activitat, alumne i dia. Aquest preu està regulat per l'ORDRE ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

A les persones que utilitzin el servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge se'ls aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

 • Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import del preu públic, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental.
 • Tenen dret d’exempció de pagament d’aquest import: a) Els membres de família nombrosa de categoria especial; b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%; c) Els membres de famílies víctimes de violència de gènere: d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles; e) Els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima, d'acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

Per l’aplicació de les bonificacions i/o exempcions es imprescindible acreditar-ho durant l’estada al Camp d’Aprenentatge, aportant l’original o fotocòpia compulsada del/s document/s oportuns.

Algunes activitats tenen un cost addicional, que s'haurà d'abonar en el moment de realitzar l'activitat:

 • Activitats del romànic per als diferents nivells: les activitats relacionades amb el romànic, fins el passat curs 2018/19 tenien el cost addicional que suposava l'entrada a les diferents esglésies que es visiten. Des del curs 2019/20, fruit del conveni de col·laboració signat entre el Centre del Romànic i el Camp d'Aprenentatge, les entrades són gratuïtes.
 • L'activitat Itinerari pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, per a tots els nivells, té un cost de 10,50€ per persona, en concepte de transport des de Barruera fins al planell d'Aigüestortes (anada i tornada). Aquest import s'ha d'abonar en metàl·lic al CdA durant l'estada.

Les activitats al Camp d'Aprenentatge finalitzen a mitja tarda, al voltant de les 18:00h, de manera que teniu unes hores de lleure abans i després de sopar. Per si és del vostre interès, a la zona existeixen empreses que ofereixen activitats de lleure per a grups escolars. Les podeu contractar de manera paral·lela a les activitats del Camp d'Aprenentatge. Són activitats de qualitat contrastada i dirigides per professionals no vinculats al CdA. Actualment s'ofereixen les següents activitats:

 • Taller d'astronomia
 • Cursa d'orientació i descoberta de l'entorn

Si esteu interessats en contractar alguna d'aquestes activitats, ens ho comuniqueu i us posarem en contacte amb l'empresa. Us informaran dels preus, disponibilitat horària i tot allò referent a l'activitat.

No cal fer bestreta prèvia a la vostra estada.

 • El pagament de les activitats del CdA es farà per transferència bancària, la factura se us facilitarà al final de l'estada.
 • A l'activitat del Parc Nacional, si voleu anar fins al planell d'Aigüestortes en taxi, l'import  s'haurà d'abonar en metàl·lic al CdA durant l'estada, o bé mitjançant transferència a posteriori.
 • Si contracteu activitats de lleure, cada empresa us farà saber el seu mètode de cobrament.

Els centres que realitzeu estada al Camp d'Aprenentatge podeu contractar el servei d'allotjament i manutenció que més s'adapti a les vostres necessitats.

Per la proximitat al CdA, pel servei oferit i per haver pactat amb nosaltres un preu per als alumnes i professorat dels centres estadants, us recomanem l'Alberg de Joventut de la Vall de Boí.

Aquest establiment està situat a 5 minuts caminant de les instal·lacions del CdA.

La trobada de coordinació és una activitat formativa dirigida al professorat del centre que vingui a fer l'estada. L'objectiu és conèixer-nos i marcar les línies d'actuació a seguir per tal que l'alumnat i professorat acompanyant traieu el màxim de profit al vostre pas pel Camp d'Aprenentatge. No hem d'oblidar que l'estada Camp d'Aprenentatge representa un moment puntual dintre d'una seqüència didàctica que comença i acaba a la vostra aula, un moment en el qual l'alumnat experimenta, interactua amb l'entorn i obté les dades necessàries que li permetran donar resposta a les preguntes plantejades en cada activitat realitzada.

Es realitzaran dos trobades de coordinació al llarg del curs, que tindran lloc a les instal·lacions del Camp d'Aprenentatge, a Barruera: una per als centres que faran l'estada o sortida abans de Nadal i l'altra per als que vindran a després de les vacances nadalenques.

En aquesta secció us oferim una proposta d’activitat prèvia a la vostra estada, per a situar-vos geogràficament abans de venir. També, per preparar les activitats que veniu a fer, podeu trobar la proposta d'activitats prèvies per a ESO, batxillerat i cicles formatius a la secció "oferta pedagògica".  És important que l’estada que veniu a fer al CdA tingui una relació directa amb el projecte curricular del centre, i és per això que us oferim aquesta proposta d’activitats. Podeu escollir les activitats prèvies en funció de la vostra programació curricular i dels objectius a assolir en relació a l'estada al CdA.

portada preparació estada definitiva Anem a la Vall de Boi 

Veniu a passar uns dies al Pirineu, així que us haureu de preparar per fer front a les condicions meteorològiques que tinguem duran la vostra estada. Tant als alumnes com als professors acompanyants us recomanem::

 • Consulteu les previsions meteorològiques durant els dies d'estada per tal d'omplir la maleta amb tot el necessari. Es convenient posar sempre una gorra, crema solar i, si es preveu pluja, paraigües.
 • Porteu roba d'abric, més o menys gruixuda depenent de l'època de l'any. Sempre és millor portar una capa de roba de més que una de menys.
 • Molts dels treballs a realitzar seran a camp i potser requereixin d'un itinerari a peu, per tant és imprescindible que porteu botes de muntanya, impermeable i cantimplora.
 • A l'alberg us facilitaran llençol de baix i coixinera. Cal portar tovallola i sac de dormir.
 • És obligatori portar material per escriure: llapis, goma d'esborrar i bolígraf. No us n'oblideu!