Oferta pedagògica

Dins el catàleg d’activitats que oferim hi podeu trobar una àmplia oferta formativa adequada a tots els nivells de l’ensenyament secundari i de cicles formatius dins de l’àmbit de les ciències naturals, biologia, química i ciències de la Terra i el medi ambient, així com de la tecnologia. Així mateix, també oferim activitats pensades per a cicle superior de primària.

De la mateixa manera, també oferim activitats encarades a conéixer el patrimoni cultural de la Vall de Boí.

En el següent mapa trobareu la localització aproximada de les diferents activitats que oferim:

Totes aquestes activitats tenen uns objectius comuns que pensem imprescindibles per al treball al CdA:

  • Facilitar l’estudi i el coneixement del medi natural, social i històric d’una vall pirinenca.
  • Procurar que l’alumnat es familiatitzi amb la investigació, elaborant hipòtesis de treball, fent els estudis de camp i laboratori necessaris per a comprovar-les, obtenint conclusions i comparant i criticant els resultats obtinguts entre tots, d’acord amb el mètode científic.
  • Fomentar actituds respectuoses vers el medi natural i el patrimoni cultural, així com als costums i empremtes humanes en l’àmbit rural pirinenc.
  • Oferir a l’alumnat un marc per establir noves relacions de convivència entre ells i amb el professorat.

Activitats d’Educació Primària

Activitats d’ESO

Activitats de Batxillerat i Cicles formatius