Estades

Per omplir el calendari de la vostra estada, podeu triar les activitats que vulgueu de la nostra oferta pedagògica, o també podeu optar per una de les nostres propostes:

dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
3 dies 1 Descobrim Barruera Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials Biomassa i producció, conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals. Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boíon ubiquem el nostre alberg? La biomassa com a font d’energia: fem el canvi?
2 Anem a Aigüestortes Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? L’estat ecològic de la Noguera de Tor L’estat ecològic de la Noguera de Tor La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + L’estat ecològic de la Noguera de Tor (solament part química)
3 El món de la truita Nobles, bèsties i arcs de mig punt: un viatge al romànic  de la Vall de Boí Fotosíntesi i pigments fotosintètics: què, qui, com? Biomassa i producció, conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals. SIG, mapes digitals
i gestió del medi natural
dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
4 dies  1 Descobrim Barruera Cartografia, orientació i GPS Biomassa i producció, conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals. SIG, mapes digitals
i gestió del medi natural
SIG, mapes digitals
i gestió del medi natural
 2 El món de la truita + Pèl i ploma Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials + Pèl i ploma L’estat ecològic de la Noguera de Tor L’estat ecològic de la Noguera de Tor La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + L’estat ecològic de la Noguera de Tor (solament part química)
3 Anem a Aigüestortes Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru?
4 Viatgem cap al romànic Nobles, bèsties i arcs de mig punt: un viatge al romànic  de la Vall de Boí Fotosíntesi i pigments fotosintètics: què, qui, com? Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boíon ubiquem el nostre alberg? La Central Hidroelèctrica de Caldes de Boí
dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
5 dies 1 Descobrim Barruera Cartografia, orientació i GPS Biomassa i producció, conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals. SIG, mapes digitals
i gestió del medi natural
La biomassa com a font d’energia: fem el canvi?
 2 El món de la truita + Pèl i ploma (I) Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials L’estat ecològic de la Noguera de Tor L’estat ecològic de la Noguera de Tor La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + L’estat ecològic de la Noguera de Tor (solament part química)
3 Pèl i ploma (II) + El Salencar de Barruera Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru? Aigüestortes: un nou territori per a l’ós bru?
 4 Anem a Aigüestortes Pèl i ploma Fotosíntesi i pigments fotosintètics: què, qui, com? + Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (I) Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boíon ubiquem el nostre alberg?Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (I) Laboratori d’energies sostenibles:
Cel·les DSSC,
la fotovoltaica del futur?
5 Viatgem cap al romànic Nobles, bèsties i arcs de mig punt: un viatge al romànic  de la Vall de Boí Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (II) Química i termalisme: les aigües mineromedicinals de Caldes de Boí La topografia: una eina per resoldre reptes d’enginyeria