Estades

Per omplir el calendari de la vostra estada, podeu triar les activitats que vulgueu de la nostra oferta pedagògica, o també podeu optar per una de les nostres propostes:

dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
3 dies 1 Descobrim Barruera Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boí Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals
2 Anem a Aigüestortes Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: la ribera de Sant Nicolau Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats (solament part química)
3 El món de la truita El romànic llombard de la Vall de Boí: Sta. Maria i St. Climent de Taüll Fotosíntesi i pigments fotosintètics Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals GPS, mapes digitals i navegació
dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
4 dies  1 Descobrim Barruera Cartografia, orientació i GPS Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals GPS, mapes digitals i navegació GPS, mapes digitals i navegació
 2 El món de la truita + Pèl i ploma Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials + Pèl i ploma Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats (solament part química)
3 Anem a Aigüestortes Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: la ribera de Sant Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau
4 Viatgem cap al romànic El romànic llombard de la Vall de Boí: Sta. Maria i St. Climent de Taüll Fotosíntesi i pigments fotosintètics Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boí La Central Hidroelèctrica de Caldes de Boí
dia Ed. primària ESO Batxillerat: proposta científica (biologia) Batxillerat: proposta científica (biologia i cc terra) Batxillerat: proposta cientificotecnològica
5 dies 1 Descobrim Barruera Cartografia, orientació i GPS Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals GPS, mapes digitals i navegació Biomassa i producció: conceptes d’ecologia en ecosistemes forestals
 2 El món de la truita + Pèl i ploma (I) Hidrobiologia: introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats La descàrrega dels rius pirinencs: mesura de cabals + Hidrobiologia: la Noguera de Tor, fisicoquímica i comunitats (solament part química)
3 Pèl i ploma (II) + El Salencar de Barruera Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: la ribera de Sant Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici: la ribera de St. Nicolau
 4 Anem a Aigüestortes Pèl i ploma Fotosíntesi i pigments fotosintètics + Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (I) Riscos geològics i impactes ambientals a la Vall de Boí + Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (I) GPS, mapes digitals i navegació
5 Viatgem cap al romànic El romànic llombard de la Vall de Boí: Sta. Maria i St. Climent de Taüll Rapinyaires nocturns i micromamífers de la Vall de Boí (II) Química i termalisme a Caldes de Boí: les aigües mineromedicinals Topografia de camp amb teodolit