Després de l’estada

Un cop feta l’estada, estarem molt agraïts si ens feu saber el treball posterior que heu dut a terme. A més a més, si ompliu la valoració posterior en ajudareu a millorar la nostra tasca docent.