Treball posterior

Tot el que passa després de l’estada i que segueix establint relacions entre CdA i centre educatiu, sovint en forma de producte final, suposa un triple guany educatiu: amb el alumnes per consolidar nous aprenentatges, per als docents com activitat de tancament i avaluadora d’un projecte i als camps d’aprenentatge, ja que reforça i dóna sentit al nostre paper com a servei educatiu.

Podeu comptar amb propostes, recursos i presència del personal del CdA per dissenyar, acompanyar-vos i avaluar tot aquest procés educatiu.