Jaciment grecoromà d’Empúries i Museu

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Codi de l’activitat: Ea6

Aquesta activitat consisteix en una visita a les ruïnes grecoromanes des d’un punt de vista exclusivament històric i arqueològic.

Per a batxillerat s’introdueixen continguts propis de les matèries d’història i d’història de l’art. També és possible fer adaptacions aprofundint en aspectes concrets d’interès del centre (mitologia i creences, costums …).

Per aquells que desitgin combinar la visita estrictament històrica amb l’antiga mitologia o la literatura clàssica, poden consultar les activitats titulades Mitologia a Empúries i Empúries de la mà dels déus (per a la primera opció) i La paraula en el vent (per a la segona)

                                 

La visita té una durada d’unes 3 hores.

 

Aquesta activitat està directament relacionada amb:

Torna a Empúries, un pont de mar blava