Moment 2: Activitat al CdA

Normes bàsiques

 • El professorat que assisteixi a la jornada de coordinació ha de ser el qui vingui a la sortida o estada i serà també el qui dugui a terme la comunicació amb el CdA.
 • És imprescindible la presència d’un professor/a acompanyant per cada grup d’alumnes, ja que és qui ha de vetllar pel manteniment de l’ordre i la disciplina de l’alumnat. És recomanable, doncs, la presència d’un professor/a més que el nombre de grups de treball pel cas que hi hagi algun problema o algun accident. En cap cas es farà una activitat amb un grup sense professor/a acompanyant. Si cal reduir el nombre de grups i augmentar la ràtio d’alumnes, el funcionament de l’activitat es podria veure afectada.
 • La gestió i el cost del desplaçament en autocar del primer i últim dia d’estada corren a compte del centre educatiu.
 • El centre preveu les qüestions del menjar del primer dia (pícnic), farmaciola i comunicació amb els pares i amb l’alberg.

  Metodologia

  Organització:

  PRESENTACIÓ

  La primera activitat de l’estada al CdA consisteix en una Presentació, durant la qual, a través de preguntes i de l’observació d’objectes, els alumnes dedueixen què és el camp d’Aprenentatge, en què difereix d’una casa de colònies, perquè fer una estada no és el mateix que anar de colònies, etc. També se’ls demana indirectament què esperen aprendre durant l’estada i quins coneixements previs han treballat sobre les activitats que faran. Cliqueu sobre la Tauleta si voleu saber més sobre les Presentacions.

  ACTIVITATS

  Per dur a terme les activitats dividim els alumnes en grups (1, 2 o 3 depenent del nombre d’alumnes). Dins de cada grup normalment fem subgrups per tal que els alumnes treballin en grup i col·laborin en el seu aprenentatge. Si l’activitat s’acompanya de quadern de camp, en farem servir un per cada subgrup.

  • Material que aporta el CdA:
   • Quaderns de camp. Us farem una còpia dels quaderns de camp que utilitzarem (un per cada subgrup). Si volguéssiu disposar de còpies per a tots els alumnes, els trobareu penjats a la nostra web (en aquest cas, els hauríeu d’imprimir vosaltres).
   • Suport rígid per cada alumne.
  • Material que porta l’escola:
   • Un llapis per cada alumne i una maquineta per compartir, no cal que porteu gomes.
   • Una farmaciola per grup.
  VALORACIÓ DE L’ALUMNAT

  Abans de marxar del CdA i tornar a casa, és bo recollir les opinions dels alumnes sobre dos aspectes fonamentals: si s’han complert les seves expectatives d’aprenentatge i el seu grau de satisfacció amb les activitats realitzades.

  Tenim diferents opcions per a  recollir aquesta informació, en funció del temps de què disposem:

 • Treballem amb el mateix grup d’alumnes amb el qual hem anat fent les activitats. Passem uns paperets a cada alumne on hi escriuen, de manera totalment anònima, què han après (informació molt breu), o què els ha agradat o què no els ha agradat (depenent del temps de què disposem fem les 3 demandes per separat o només en fem una, o dues, …) El resultat s’enganxa en un tauler i es comenta un xic en general amb tot el grup. El professor del centre educatiu ajuda que tots els nens escriguin, però NO dóna cap opinió com a docent (això està previst en el Moment 3, un cop s’ha arribat a l’escola o institut).

 

 • En fer el tancament de l’estada  demanem als alumnes que posin una pedreta en un dels 3 recipients  destinats  a això, segons el seu grau de satisfacció. i després cometem oralment com ha anat.

Tona a Informació pels centres