Moment 3: el feedback

Avaluació de l’impacte i propostes de millora. S’han acomplert els objectius plantejats?

Per tal de garantir l’assoliment tant dels continguts com de les Competències Bàsiques que s’han treballat durant l’estada, així com per poder fer-ne  l’avaluació, cal fer:

Treball posterior:

  • Fer un treball de seguiment de la visita que s’escollirà de manera lliure depenent del que estigueu treballant a l’escola o bé podeu escollir una de les nostres propostes. (les veureu dins de cada activitat)
  • Cal que ens envieu  una mostra dels treballs realitzats, d’aquesta manera garantim que el cercle es tanqui i l’aprenentatge sigui significatiu per a l’alumnat. Val a dir que  els treballs posteriors són un dels ítems que tenim presents a l’hora de fer les valoracions dels centres.

    Full de valoració

    Després de la vostra visita al CdA us passarem un full de valoració que haureu de retornar emplenat el més aviat possible. La vostra opinió ens és de gran ajuda per poder  millorar la nostra tasca docent i adaptar-nos més a les vostres necessitats.

Torna a Informació pels centres