Informació per als centres

El Departament d’Educació  estableix  que les actuacions a realitzar en un CdA comprometen al centre i al CdA a compartir un projecte de treball que es desenvoluparà, amb els alumnes, abans, durant i després de l’actuació al CdA

Així doncs la nostra participació conjunta  requereix de tres moments: