Projecte Hic et Nunc

Hic et Nunc És un projecte compartit entre els Camps d’Aprenentatge d’Empúries i del Ripollès que tracta de crear  un joc de pistes de manera col.laborativa i utilitzant la metodologia del Mobile History Maps.

OBJECTIUS: 

  1. Conèixer fets històrics a partir del relat a diferents escales temporals.
  2. Utilitzar la tecnologia mòbil en la realització d’una activitat de geolocalització integrada en el programa de Mobile History Maps.
  3. Treballar de manera col.laborativa amb la resta de companys del mateix curs.
  4. Portar a terme un projecte compartit que implica  interacció entre alumnat de diferents centres, per tal de compartir experiències i coneixements.
  5. comunicació i ajuda mútua amb alumnes d’un altre institut. 
  6. Implicar-se en el coneixement del patrimoni històric de les seves Localitats.
  7. Participar de l’activitat respectant en tot moment els companys, el material utilitzat i el patrimoni històric on ens trobem. 

DESCRIPCIÓ:

Aquest joc de pistes es divideix en dos espais: Empúries i Ripoll i té dos protagonistes en Marcus Emporitanus i el monjo Bernardus.

Es tracta d’un joc de pistes en què els alumnes hauran de crear continguts de forma col·lectiva sobre punts d’interès propers a les seves escoles,  amb la modalitat de Mobile History Map (MHM). 

Els alumnes de 4t d’ESO  de cada institut visitaran de manera simultània els dos espais on realitzaran l’activitat de geolocalització amb la intenció de crear un joc de pistes que servirà posteriorment per a d’altres usuaris de MHM.  Es tracta de dos escenaris separats físicament però complementaris, de manera que el joc de pistes no es pot resoldre sense l’aportació per part de l’altra part de les respostes o observacions necessàries. El desenvolupament del joc pot ser de manera individual o en petit grup. Cada institut decidirà quina modalitat segueix tenint en compte la seva manera de treballar.

Els alumnes hauran de portar telèfon mòbil o tableta digital i també un quadern i un suport rígid que se’ls donarà al CdA, un llapis i una càmera fotogràfica.

 

El projecte s’estructura en tres moments:

  • Moment 1: Els Camps d’Aprenentatge envien uns materials previs comuns  a cada institut. Aquests els treballaran de manera individual per tal d’entrar en situació i assimilar uns coneixements que posteriorment hauran d’aplicar  al joc de pistes. Els continguts previs estaran relacionats amb l’arribada dels romans a Empúries, la romanització de la zona del que serà Catalunya i del llatí entès com a bressol del català.
  • Moment 2: Els alumnes assistiran als CdA respectius i portaran a terme el joc de pistes “Hic et Nunc” (EMPORIAE o RIVIPULLIS). Seguiran les pistes amb l’ajuda dels aparells mòbils i escriuran les respostes en un quadern que els proporcionarà el CdA.
  • Moment 3: En finalitzar el joc de pistes, un cop a l’institut, cada grup elaborarà un document en el format que vulgui (narració, video, escenificació…)sobre  la història del seu personatge i incloent-t’hi tot el que han descobert. Els i les alumnes realitzaran un treball de difusió per donar a conèixer els aprenentatges adquirits i compartir-los amb l’altre institut. És important que els dos centres treballin de manera simultània en el temps ja que es necessitaran uns  als altres per poder resoldre totes les parts.

Com funciona:

El joc de pistes es compon de diferents apartats:

Indica la pista que podran llegir els alumnes per poder localitzar els punts cap a on s’han de dirigir.

on els alumnes hauran de fer algun treball in situ d’observació per poder resoldre enigmes.

en el qual se’ls plantejarà una tasca a realitzar de tornada a l’institut i que per resoldre-la potser necessitaran l’ajuda dels alumnes de l’altre institut. 

i per acabar…el producte final

Els dos instituts faran un intercanvi d’experiències per explicar-se el que han après i per resoldre els enigmes que hagin quedat pendents. Cal concretar si aquest intercanvi es fa a distància (via telemàtica), en diferit (enviant una gravació, per exemple) o en directe, (establint una trobada entre els dos instituts, cosa que resultaria força motivadora pels alumnes). 

Com a producte final del projecte compartit s’elaborarà de manera conjunta un recull d’expressions llatines i exemples de  la seva utilitat actual. Els alumnes de l’Escala passaran el seu recull d’expressions llatines que hagin pogut recollir i els  de Ripoll les escriuran en el còdex que han d’elaborar. Aquest llibre d’aspecte medieval amb frases d’origen romà serà un producte final del treball conjunt entre els dos instituts, juntament amb els documents que hagin elaborat des de les dues parts.

Com a activitat voluntària proposem que els alumnes de l’Escala preparin una terrissa amb una inscripció pels alumnes del Ripollès i que aquests preparin una petita frase  en llatí pels alumnes de l’Alt Empordà.