Empúries, de la mà dels déus

Nivell educatiu:  ESO

Codi de l’activitat: Ea5

Aquesta activitat pretén combinar la visita guiada tradicional a la ciutat grega d’Empúries i al seu Museu amb l’explicació de deu mites grecs relacionats amb els espais visitats o amb alguns objectes especialment rellevants del Museu.

A més, s’explica als alumnes el funcionament i principals característiques del pensament mitològic com a previ al pròpiament racional.

Les principals parades i objectes del Museu s’expliquen amb el suport d’imatges antigues procedents de ceràmiques i estàtues.

Per vincular a la programació del centre
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA
 Àmbit Social. Històrica Competència 2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
Objectius:
  • Discriminar el funcionament del pensament mític versus el racional
  • Apreciar i comparar les principals característiques d’una ciutat grega i romana antiga.
  • Aprendre a valorar l’herència grega de la cultura catalana.
  • Conèixer alguns els principals mites de l’antiga Grècia vinculats, directament o indirecta, amb espais i objectes del jaciment emporità, així com la seva influencia en l’art i la literatura occidentals.

Per dur a terme aquesta activitat partirem de la pregunta guia:

És important que mireu amb els alumnes la presentació que us enllacem per tal de començar a preparar el terreny i crear interès i curiositat.

Altres textos i vídeos per saber-ne més:

Relats de mitologia

La vida d’Ulisses (vídeo)

Trailer pel.lícula Troya

Trailer pel.lícula La Odissea

Asclepi3 (2)             IMG_6856 petit          250px-SerapisHellenistic

Torna a Empúries, un pont de mar blava