Teatre de la discòrdia

CODI: MOD06

Educació Primària

Fem un recorregut per algunes de les obres modernistes més importants del Pg. de Gràcia (La Pedrera i la Mansana de la Discòrdia). Per les sortides, l’itinerari es farà a partir de la lectura d’un guió dramatitzat (preparat prèviament al centre) amb el qual l’alumnat representarà els diferents personatges relacionats (propietaris, arquitectes, ciutadans).L’activitat es complementa amb un taller relacionat amb l’aplicació d’una tècnica modernista: “MOD05 Taller: fem un trencadís”.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Coneixement del medi natural, social i cultural

COMPETÈNCIES

 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística

OBJECTIUS

 • Conèixer alguns edificis modernistes de la ciutat
 • Reconeixer i identificar alguns elements propis del modernisme.
 • Copsar algunes de les característiques de la vida qüotidiana de l’època.
 • Aplicar algunes de les tècniques vistes a la realització d’un treball plàstic (trencadís o vitrall).

LLOC

DURADA

 • 2 h matí (recorregut matí)
 • 1’5 h tarda (taller)

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

OBSERVACIONS

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes/ 2 grups classe
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats