Nimfes i dracs

CODI: MOD01

Educació Primària
Treballarem alguns edificis modernistes a partir d’un recorregut pel Passeig de Gràcia en què els nens i nenes seran protagonistes d’una aventura entre nimfes i dracs.

DESENVOLUPAMENT

Es tracta d’un itinerari guiat. Cada nen o nena tindrà una targeta amb la fotografia d’un element (nimfa o drac) que haurà de localitzar als edificis a observar. La targeta tindrà un text que anirà guiant d’un element a un altre i ajudant a resoldre el cas (desaparició d’unes nimfes) al final del recorregut.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  • Coneixement del medi natural, social i cultural
  • Educació Artística

COMPETÈNCIES

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  •  Artística
  •  Autonomia i iniciativa personal
  • Coneixement i interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana
  • Matemàtica

OBJECTIUS

  • Explorar i percebre els elements que conformen un gran carrer urbà.
  • Identificar elements ornamentals dels edificis modernistes.
  • Copsar les característiques generals dels edificis modernistes.
  • Afavorir la curiositat pel descobriment d’elements del paisatge urbà.

LLOC

DURADA

  • 1’5 h (matí)

DESPESA

  • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
  • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

  • 30 alumnes (1 grup classe)

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: s’ha de pactar entre el centre i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona

RECURSOS DIDÀCTICS

icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats