Museu BLAU (NAT Ciències Naturals) PRI

CODI: AMB02

Cicle Superior de Primària

 • La primera part de l’activitat permet a l’alumnat observar unes imatges i generar preguntes associades. A mesura que s’endinsen a la visita al Museu Blau podran respondre-les.
 • La segona part de l’activitat, caracteritzada per unes proves de recerca a mode de gimcana, permet a l’alumnat establir els canvis genèrics produits en les diverses eres i períodes geològics des de l’inici de l’univers fins a l’actualitat aixì com determinar les estratègies, les adaptacions i el canvi/continuïtat de les espècies.
 • Utilitzar els dispositius (tauleta digital i càmera de fotografiar) per contestar a les preguntes del quadern i fer fotografies dels apartats estudiats.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Coneixement del Medi Natural

COMPETÈNCIES

 • Àmbit Coneixement del medi Dimensió món actual
  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

   

 • Àmbit Digital Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
  • Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

CONTINGUTS CLAU

Àmbit Coneixement del medi

 • CC1 Biodiversitat i sostenibilitat
 • CC2 Canvi i continuïtat
 • CC18 Sistema geològic
 • CC11Fases d’una investigació

Àmbit Digital

 • CC12 Fonts d’informació digital
 • CC14 Captura i emmagatzematge de la informació

LLOC

 • Zona Fòrum (Museu Blau – NAT)

DURADA

 • 2 hores.

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: a pactar amb el Camp d’Aprenentatge i el centre depenent del mitjà de transport.

RECURSOS DIDÀCTICS

 icon_quadernQuadern de treball

 • Zona Fòrum Museu Blau (NAT)
 • Quadern virtual amb codis QR que conté qüestionaris i enllaços a pàgines web (per resoldre les preguntes de la gimcana). El quadern inclou autoavaluació i enllaços a pàgines web per ampliar la informació de la unitat didàctica.
 • Es lliura una càmera fotogràfica per grup per enregistrar les activitats del Museu Blau
icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats