Museu BLAU (NAT Ciències Naturals) SEC

CODI: AMB02

Primer i segon cicle d’ESO

 • La primera part de l’activitat l’alumnat ha de veure un vídeo d’uns 5 minuts i relacionar els autors amb l’any i les seves aportacions científiques , determinant el canvi de paradigma científic : Darwin/ Copèrnic
 • La segona part de l’activitat, caracteritzada per unes proves de recerca a mode de gimcana, permet a l’alumnat establir els canvis produïts en les diverses eres i períodes geològiques, des de  l’inici de l’univers fins a l’actualitat. Determinar les estratègies, les adaptacions i el canvi/continuïtat de les espècies. Incloent  el registre fòssil

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia

COMPETÈNCIES

 • Àmbit cientificotecnològicDimensió: Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
  • Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.

CONTINGUTS CLAU

 • Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. (C2,3)
 • Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. (C1,2,3)
 • Model de cèl·lula. (C2,3)
 • Model d’ésser viu. (C2,3)
 • Model d’evolució. (C2,3)
 • Model d’ecosistema. (C2,3)
 • Model de canvi geològic. (C2,3)
 • Model de material geològic. Model de la tectònica de plaques. (C2,3)
 • Zona Fòrum (Museu Blau – NAT)

DURADA

 • 2 HORES 30 MINUTS

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: a pactar amb el Camp d’Aprenentatge i el centre depenent del mitjà de transport.

RECURSOS DIDÀCTICS

 icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats