La Barcelona científica

CODI: AMB04

Educació Secundària
Amb aquesta activitat s’estudiaran aspectes de la ciència que passen desapercebuts als carrers
de Barcelona quan passegem. Les matemàtiques estan molt presents a l’Eixample. I l’anàlisi dels materials empleats en la construcció dels edificis ens permet aprendre geologia. Antoni Gaudí es va inspirar en la natura. Els seus treballs ens aporten coneixements naturals i, en el nostre cas, biològics. I estudiarem quins són els contaminants, els seus efectes i com els podem mesurar a la ciutat.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Ciències de la naturalesa
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Educació per la ciutadania

COMPETÈNCIES

 • C01S-LLE Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.
 • CO7S-LLE Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
 • CO12S-CIE-TEC Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.
 • CO6S-CUL-VAL Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta,especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.
 • CO9S-CUL-VAL Analitzar críticament l’entorn (natural, cientifico tecnològic, social,polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
 • CO1S-CUL-VAL Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
 • CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

OBJECTIUS

 • Aplicar les ciències (Matemàtiques, Geologia, Biologia, Ambientals i Química) a l’entorn de la ciutat.
 • Emprar els recursos necessaris per facilitar el mètode científic.
 • Prendre consciència dels problemes mediambientals i formular propostes de millora.

LLOC

 • Dreta de l’Eixample

DURADA

 • 2’5 hores.

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grups classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: a pactar amb el Camp d’Aprenentatge i el centre depenent del mitjà de transport.

RECURSOS DIDÀCTICS

icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats