El ral·li dels transports públics

CODI: URB01
Educació Primària
Recorregut entre diversos llocs significatius de la ciutat enllaçant diferents tipus de transport públic: metro, autobús i tramvia. A cada lloc es prendrà alguna imatge com a prova d’haver estat.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística
 • Matemàtiques

COMPETÈNCIES

 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • Artística
 • Matemàtica
 • Aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

OBJECTIUS

 • Conèixer com a usuaris diferents mitjans de transport públic urbà (metro, bus, tramvia).
 • Aprendre a fer-los servir de manera responsable.
 • Dissenyar recorreguts senzills entre diferents punts de la ciutat combinant diferents transports públics.
 • Calcular el cost de la despesa necessària per fer el recorregut a partir de les diferents opcions de títols de transport existents (seleccionant les més convenients).

LLOC

 • Xarxa de transports, en funció del recorregut.

DURADA

 • 2’5h aproximadament.

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 30 alumnes / 1 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: a pactar entre el Camp d’Aprenentatge i el centre depenent del mitjà de transport.
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

 Torna a totes les activitats