Barcelona medieval: una passejada per la Ribera SEC

CODI: HIS05

Educació Secundària
Visitarem Santa Maria del Mar i recorrerem el barri de la Ribera i del Mercadal, descobrint la importància dels gremis a l’Edat Mitjana.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Ciències socials
 • Educació visual i plàstica
 • Tecnologia

COMPETÈNCIES

 • Artística i cultural
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

OBJECTIUS

 • Conèixer i identificar part del patrimoni medieval de la ciutat.
 • Localitzar sobre el plànol el recinte medieval de la ciutat amb els llocs més significatius.
 • Descobrir l’estructura urbana general d’una ciutat medieval.
 • Prendre consciència del llegat medieval: llengua, festivitats (Santa Eulàlia, Sant Jordi) i institucions (Consell de Cent, Diputació del General) .
 • Copsar la idea general de la vida quotidiana a la ciutat entre els segles XII i XV.

LLOC

 • Barri de la Ribera

DURADA

 • 2h 30 min recorregut (matí)

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grups classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada a decidir entre el centre i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona.

RECURSOS DIDÀCTICS

icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

 icon_gmapsPlànol

Torna a totes les activitats