Barcelona medieval: una passejada per la Ribera PRI

CODI: BCNSRIBCS

Educació Primària
Visitarem Santa Maria del Mar i recorrerem el barri de la Ribera i del Mercadal, descobrint la importància dels gremis a l’Edat Mitjana.

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística

COMPETÈNCIES

 • Artística
 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

OBJECTIUS

 • Conèixer i identificar part del patrimoni medieval de la ciutat.
 • Descobrir l’estructura urbana general d’una ciutat medieval.
 • Prendre consciència del llegat medieval: llengua i institucions (els gremis).
 • Copsar la idea general de la vida quotidiana a la ciutat entre els segles XII i XV a partir dels oficis que trobem esmentats al barri.

LLOC

 • Barri de la Ribera

DURADA

 • 2h 30 min recorregut (matí)

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes/ 2 grups classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada a decidir entre el centre i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona.
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmaps Plànol

Torna a totes les activitats