CONGRÉS PROU-NIMBY sobre la degradació dels plàstics ESO 2019-20

El curs 2019-20 hem iniciat la modalitat de “projectes compartits” entre el Camp d’Aprenentatge del Bages i centres de secundària de la comarca, fent una prova pilot amb l’alumnat de 2ESO de l’Institut de Navarcles. Es treballa conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Parc de la Sèquia, fent Xarxa al Bages per l’educació ambiental.

El tema escollit per tractar són els plàstics. Els objectius del projecte són:

  • Realitzar pràctiques científiques a través de la indagació
  • Conscienciar que els residus plàstics són un problema global
  • Treballar el fenomen social NIMBY (“Not in my back yard” – reacció social de rebuig a certes solucions prop de tu per considerar-les molestes o perilloses, tot i estar a favor que existeixin)

L’epítom o activitat inicial va ser una recollida, per part de l’alumnat, dels plàstics del pati, amb la posterior reflexió.

S’ha fet una visita al Parc Ambiental, adaptant la mirada als residus plàstics. Aquesta ha servit per fer-se preguntes investigables sobre la degradació dels plàstics, i també com a detonant per treballar el tercer objectiu.

Posteriorment al centre, amb la col·laboració de l’equip del CdA, s’han dissenyat i realitzat les pràctiques científiques d’indagació, en equips de 2-3 persones, per donar resposta a les preguntes sobre com es degraden els plàstics.

L’aturada de les activitats pel Covid-19 va enganxar a mig fer el treball pràctic. Estava previst que cada equip elaborés un pòster científic explicant el treball realitzat i les conclusions. El centre havia d’organitzar un Congrés científic, obert a les famílies i als alumnes de 1r d’ESO, en el que es presentessin aquests pòsters.

PREPARACIÓ DEL PROJECTE

Durant el primer trimestre es van portar a terme diverses accions per a preparar el projecte:

Visita centre Eurecat Nov 2019

 

 

 

 

 

  • Adaptar la visita amb alumnes d’ESO al Parc Ambiental, enfocant la mirada als residus plàstics, conjuntament amb el tècnic de manteniment del Consorci del Bages per a la gestió de residus, a qui agraïm també la seva col·laboració.
  • Preparació de “bastides” per donar als alumnes durant la realització del projecte, que els ajudaran a fer el disseny de la seva pràctica d’indagació.
  • Elaboració de la unitat didàctica del projecte.