Models d’estada

El Camp d’Aprenentatge del Bages es troba en un entorn humanitzat. És per això que tant les estades, com els projectes compartits o les activitats d’un dia amb centres de la comarca, tenen per objectiu donar a conèixer i fomentar hàbits de minimització de l’impacte de les persones sobre el medi. Treballem de manera competencial en quatre àmbits principals, moltes vegades relacionats entre ells.

Propostes d’estades per àmbits, de diferents dies i depenent del nivell educatiu. S’ajustaran segon el projecte educatiu del centre.

AIGUA: Heu pensat d’on ve l’aigua que ens surt per l’aixeta i cap on va la de la claveguera? A través d’itineraris, activitats o visites a les infraestructures necessàries per assegurar l’abastiment d’aigua, respondrem aquestes preguntes i prendrem consciència de com pot afectar la nostra actuació a casa en la gestió de l’aigua.

Quin és el recorregut de l’aigua? (3 dies) (CM)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Descoberta de l’aigua a la ciutat Itinerari per la Sèquia Els guardians de la Sèquia
Tarda Recorregut de l’aigua Potabilització al laboratori + visita a la Casa de la Culla

Com portem l’aigua a la ciutat? (3 dies) (CS)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Descoberta de l’aigua a la ciutat Itinerari per la Sèquia Cardona: La Muntanya de sal i el castell
Tarda Mans a les eines, construïm els dipòsits d’aigua La vida en una gota d’aigua + Potabilització al laboratori

L’aigua del riu al riu passant per casa (3 dies) (ESO)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Itinerari per la Sèquia La vida en una gota d’aigua i Potabilitzadora Cardona: La Muntanya de sal i el castell
Tarda Descoberta de l’aigua a la ciutat La depuradora

RESIDUS: Què se’n fa dels residus que generem cada dia a casa nostra? Són un problema o els podem convertir en un recurs? Els alumnes podran conèixer el cicle dels materials, la gestió dels residus a la comarca del Bages i la importància de reduir-los, reutilitzar-los o reciclar-los per minimitzar el nostre impacte sobre el medi.

Què en fem dels nostres residus? (3 dies) (CM)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Descoberta de Manresa Itinerari per la Sèquia Descoberta del Parc del Secà
Tarda Propietats dels materials  visita a la Casa de la Culla

Residus: problema o oportunitat? (3 dies) (CS i ESO)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Parc Ambiental de Bufalvent Itinerari per la Sèquia Cardona: La Muntanya de sal i el castell
Tarda Materials geològics i les seves aplicacions Reciclem l’oli, fent sabó + visita a la Casa de la Culla

Com es gestionen els residus a la ciutat? (2 dies) (Batxillerat)

1r dia 2n dia
Matí Parc Ambiental Bufalvent Planta de reciclatge de frigorífics
Tarda Depuradora de Manresa

GEOLOGIA: La geologia ens envolta? Ens calen materials geològics per poder fabricar molts dels objectes que utilitzem habitualment? A través d’activitats o itineraris per indrets del Geoparc de la Catalunya Central els alumnes descobriran la importància de la geologia en la nostra vida quotidiana i la necessitat de gestionar aquests recursos que no són renovables.

La geologia ens envolta? Descoberta del Geoparc (3 dies) (CS i ESO)

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Itinerari de geologia urbana Itinerari geològic de Súria Cardona: La Muntanya de sal i el castell
Tarda Materials geològics i les seves aplicacions Taller de guix

Els materials geològics, són un recurs finit? (2 dies) (Batxillerat)

1r dia 2n dia
Matí Itinerari geològic (Artés o Cardona) Parc Ambiental Bufalvent
Tarda Itinerari de geologia urbana

LA MASIA: Com vivien els nostres avis? La Culla era una de les masies més importants de la rodalia de Manresa. A través d’activitats o d’un recorregut per la casa, podrem comparar el nostre model de vida amb el d’aquelles persones que hi van viure fa molts anys i conèixer l’origen i l’obtenció d’alguns dels nostres aliments, dins d’un model de producció d’autosuficiència.

Què trobem al rebost de La Culla? (2 dies) (CM)

1r dia 2n dia
Matí L’hort i la granja El Parc del Secà
Tarda La casa i el cistell de La Culla

LA VINYA:  Com es fa el vi? El fem igual avui que fa cent anys? Perquè el vi té alcohol? La casa de la Culla disposa d’una petita vinya i les instal·lacions tradicionals del procés d’elaboració del vi que ens ajudaran a donar respost a les preguntes anteriors. Compararem les instal·lacions de la Culla amb una metodologia de producció totalment actual quan visitem un Celler de la DO Pla de Bages i farem petites investigacions al laboratori per analitzar el vi des d’una altra òptica.

De la vinya al celler. Per què el vi té alcohol?

1r dia 2n dia 3r dia
Matí Descoberta de Manresa Itinerari per la Vall del Flequer Laboratori: observació de llevats, destil·lació del vi i determinació del seu grau alcohòlic
Tarda Visita a un celler de la DO Pla de Bages El procés d’elaboració del vi tradicional