pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix Maresme és la planificació de la formació permanent del professorat a nivell de zona, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats obertes adreçades a tots els docents. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Maresme.

Workshop d’inclusió


 
Aquest taller formatiu s’adreça a fisioterapeutes, mestres i professors d’Educació Física d’escoles ordinàries que tenen algun alumne amb discapacitat física d’origen neurològic a les seves aules. L’objectiu d’aquesta formació és conèixer la filosofia de l’escola inclusiva i dotar de recursos teòrics i pràctics per tal… Llegeix més»