Suport Vital Bàsic

Suport Vital Bàsic als centres educatius

El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni amb el Consell Català de Ressuscitació  per al desplegament territorial de la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius (primària i secundària) de la xarxa pública dins del currículum escolar. Aquest curs es va realitzar la formació sobre el suport vital bàsic als centres de la nostra zona i es va plantejar la necessitat de poder disposar del material necessari per portar a terme aquesta activitat als centres. Si el vostre centre està interessat en participar en futures formacions envieu un correu al CRP.

Des del Centre de Recursos Pedagògics us oferim en préstec el material necessari per poder fer les pràctiques del suport vital bàsic al vostre centre.

FORMULARI DEL PRÉSTEC MOLT IMPORTANT: Només poden demanar aquest material en préstec els instituts que van fer la formació en Suport Vital Bàsic. El préstec d’aquest material es fa amb un acord de cessió entre el CRP i el centre. En aquest acord el centre es responsabilitza del bon ús dels materials, la seva conservació i a fer la neteja indicada abans de retornar.