Suport Vital Bàsic

 

 

El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni amb el Consell Català de Ressuscitació  per al desplegament territorial de la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius (primària i secundària) de la xarxa pública dins del currículum escolar.

Aquest curs es va realitzar la formació sobre el suport vital bàsic als centres de la nostra zona i es va plantejar la necessitat de poder disposar del material necessari per portar a terme aquesta activitat als centres. Si el vostre centre està interessat en participar en futures formacions envieu un correu al CRP

Des del Centre de Recursos Pedagògics us oferim en préstec el material necessari per poder fer les pràctiques del suport vital bàsic al vostre centre

PRÉSTEC

MOLT IMPORTANT: Només poden demanar aquest material en préstec els instituts que van fer la formació en Suport Vital Bàsic.

El préstec d’aquest material es fa amb un acord de cessió entre el CRP i el centre. En aquest acord el centre es responsabilitza del bon ús dels materials, la seva conservació i a fer la neteja indicada abans de retornar-los.

El CRP disposa d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) d’entrenament i 3 bosses amb 4 maniquins cada una. El Préstec es fa per bosses, es a dir, es poden demanar 4, 8 o 12 maniquins.

Per fer la demanda ompliu el qüestionari: Accés al formulari. Mireu la disponibilitat al calendari