Perfils professionals

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

    • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
    • Competència digital docent
    • Atenció a la diversitat dels alumnes
    • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
    • Lectura i biblioteca escolar
    • Immersió i suport lingüístic
    • Educació visual i plàstica
    • Metodologies amb enfocament globalitzat

REQUISITS I QUALIFICACIÓ.

Podeu consultar-lo al següent enllaç.

ACREDITACIÓ DE PERFIL

El Departament d’Educació acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. Els professors que no obtinguin l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

 • Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta de perfils professionals

ACREDITACIÓ DE FORMACIÓ

En el cas que un docent hagi realitzat una activitat de formació la qual no acredita directament per un perfil, pot fer una Sol·licitud telemàtica d’associació d’activitats de formació i innovació a perfils professionals, i de requisits de formació per a la funció directiva a través d’aquest enllaç.
Cal entrar a l’apartat La meva formació i allà seleccionar la pestanya No associada a perfil. Un cop dins, apareixeran totes les activitats de formació realitzades que no estan associades a cap perfil. Només cal triar el perfil al qual es vol associar l’activitat en el desplegable i clicar al botó Associa perfil
En cas que la formació/innovació que voleu associar a un perfil no consti en aquesta pantalla heu de sol·licitar al Servei Territorial, per escrit, que us la registrin al vostre expedient. Quan ja consti enregistrada, podreu tramitar l’associació al perfil.

NORMATIVA 

Podeu consultar la Normativa vigent en aquest enllaç.