Servei Comunitari

Sessió informativa 26-10-2020


El desenvolupament del Servei Comunitari als centres s’ha d’ajustar a les instruccions donades pel Departament d’Educació i les que puguin arribar des del Departament de Salut quant a la prevenció del contagi per Covid-19.

A l’hora de planificar el Servei Comunitari per al curs 2021-2022, i tenint en compte que és una acció curricular obligatòria, s’hauria de garantir que l’alumnat el pogués dur a terme, inclús en un possible escenari de virtualitat.

Orientacions per al desenvolupament d’accions de servei comunitari durant el curs 2020-2021


DOCUMENTACIÓ


Convenis:

  • Nova gestió dels convenis
  • Accés des del portal de centre.
  • Els convenis d’àmbit de tot Catalunya es continuaran signant per part de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
  • Revisar vigències dels convenis.

Altres documents:

Documents de suport i normativa: