Calendari PFZ

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 05-04-19 15-05-19
Comissió PFZ del Baix Maresme: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. Maig
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 28-06-19
Publicació de les activitats aprovades Juliol

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre de 2018 octubre a partir del  17 d’octubre
Segon torn del 9 al 18 de gener de 2019 gener a partir del  6 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig de 2019 juny a partir del  2 de juliol