Altres accions del Departament sobre llengües estrangeres

Espai d’informatiu de referència: Bloc del Servei de Llengües Estrangeres

  • Concurs d’Oratòria

Convocatòria anual adreçada a Primària (CS) i Secundària (ESO i Batxillerat) de centres públics i concertats.

Presentació d’un discurs en tres llengües, en modalitats diferents, incloent llengua catalana, castellana, estrangera curricular i d’origen.

Modalitat a) Català, castellà, llengua estrangera curricular.

Modalitat b) Català i dues llengües estrangeres curriculars.

Modalitat c) Català, llengua estrangera curricular, llengua estrangera familiar o d’origen que s’imparteixi com a extraescolar.

Premi: estades lingüístiques a Catalunya i a països de la corresponent llengua estrangera. Dotació econòmica pels centres.

Objectiu: millora de la competència comunicativa en llengua catalana, castellana i estrangera/es.

  • Ajuts a l’aprenentatge actiu d’idiomes

Convocatòria anual adreçada a Secundària (ESO, 1r Batx, CF).

– Treball per Projectes sobre un tema concret portar a terme a l’àrea de llengua estrangera amb continuïtat a l’estranger.
– Premi: estades lingüístiques a països de la corresponent llengua estrangera, mínim 15 dies (13 nits) del 14 de juny al 30 de setembre. Borses de 450 a 1500 € per alumne/a.

– Objectiu: Millora de la competència comunicativa en llengua estrangera. Foment del treball competencial per projectes dins l’àrea de llengua estrangera.
 

  • Estades d’immersió en llengua anglesa, francesa i alemanya

– Convocatòria : anual adreçada a centres públics de Primària (CS).

Estades lingüístiques a Catalunya, en albergs de la xarxa XANASCAT. 

Sol·licitud dels centres amb l’acord de les famílies o les famílies directament a la Agència Catalana de la Joventut, dins el programa “L’Estiu és teu”.

– Condicions: Complir com a mínim una de les següents: becari llibres de text o ajuts diversos, família nombrosa o risc de marginació.