Accions externes en relació a les llengües estrangeres

Espais d’informació: Bloc Servei de Llengües Estrangeres  i  Ministerio de Educación

  • Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya. The FONIX

Organitzat per International House – Fundació Catalana de l’Esplai en col·laboració amb el Departament d’Educació. Objectiu: Estimular i motivar l’aprenentatge de la llengua anglesa. Adreçat a Primària (CS) i Secundària (ESO, Batxillerat, CF). Fases local, territorial i final.
Inscripció:  http://www.concurs-angles.info/

  • Model de Parlament Europeu 

Organitzat per Fundación San Patricio i Cajamadrid. Recreació de sessions parlamentàries al centre, al Parlament espanyol i al Parlament Europeu. Adreçat a 1r de Batxillerat i 1r de CFGM.

  • Accions del Ministerio de Educación y Ciencia

– Programa ARCECreació de xarxes de centres de l’estat espanyol amb projectes de treball comú.

– Segell EuropeuIncentivar i premiar les iniciatives innovadores en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües.

– Estades Lingüístiques d’immersió per a alumnat de 6è: Estada d’una setmana a alguna CA amb un altre centre de l’Estat per a treballar Ciències Naturals.

Juvenes TranslatoresDirecció general de Traducció de la Comissió Europea.