Lleng estrangeres e-Twinning

Share

Espai e-Twinning (http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm)

Espai e-Twinning a l’XTEC (informació, registre, formació, convocatòries, certificació…)

Espai web per trobar socis: SchoolEducationGateway (tutorial aquí)

Espai de proves

eTwinning-training (http://www.etwinning-training.net/en/pub/index.htm)

twinspace (http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest)

Guies i documents de formació

Guia ràpida (pdf)

Documents de formació sobre e-Twinning
 (vídeos-tutorials, documents i preguntes més freqüents)

Guia ràpida per a la sol·licituds de segells de qualitat
(Orientacions pràctiques sobre els criteris d’avaluació, per al professorat que vol presentar el seu projecte etwinning per obtenir un Segells de Qualitat)

eTwinning autodidacta. Aquesta plataforma és una eina per que les persones que participen a eTwinning,  s’orientin en la seva experiencia: com planificar un projecte, com gestionar un TwinSpace, con aprofitar les oportunitats de desenvoluopament professional…

Què és l’eTwinning?
El projecte eTwinning és una iniciativa iniciada l’any 2005, pel Servei Central de Suport (CSA), amb seu a Brussel·les, que fomenta l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració a través d’Internet entre dos o més centres de països europeus diferents sobre qualsevol tema acordat pels participants.

La iniciativa no necessàriament va vinculada a un programa Comenius, malgrat que pot donar molt de suport i ajuda.

Hi participen entre d’altres països, Alemanya, A.R.Y. Macedònia, Àustria, Bulgària, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Turquia.

Novetats en els projectes eTwinning Curs 2014-2015

El curs escolar 2014-2015 s’ha posat en marxa una experiència pilot en tots els països de la xarxa eTwinning: els projectes nacionals eTwinning.  Es tracta de la possibilitat de fundar un projecte eTwinning entre dos socis del mateix país, sempre i quan no siguin del mateix centre escolar.

 

Què és un projecte eTwinning?
Un projecte eTwinning és un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars europeus sobre un tema acordat prèviament. La col·laboració es porta a terme a través d’una plataforma a Internet i de l’ús d’altres eines TIC.

Dues de les característiques més valorades de eTwinning són l’absència de requisits burocràtics i la flexibilitat.

Pel que fa als tipus de projectes, la flexibilitat de la que parlem permet un ampli ventall de possibilitats, tant en les matèries i àrees treballades com a les persones participants. Tots són perfectament acceptables en eTwinning i en tots els casos hi ha exemples de bons resultats. Així, podem trobar projectes en què està implicada una sola àrea o assignatura, diverses, tot el currículum, temes transversals, o també altres aspectes de la vida escolar, com a organització de biblioteques, organització de centres, etc.

A partir d’aquí, eTwinning s’estructura al voltant de tres eixos fonamentals estretament relacionats:

 • Dimensió europea
 • Ús de les TIC
 • Treball en col·laboració
Qui pot participar en els projectes eTwinning?
1. Professors i grups d’alumnes: És el tipus de projecte més comú en eTwinning. Dos professors de centres diferents es posen d’acord per desenvolupar de manera conjunta determinats aspectes del currículum. Dins d’aquest tipus, trobem també projectes amb contingut interdisciplinari, que implica a diversos professors de diverses matèries en cada centre, o projectes en què treballen els professors d’un mateix departament, desenvolupant continguts d’una assignatura o matèria en / amb diferents grups del mateix centre.

2. Grups de professors: Un grup de professors amb interessos comuns (matèries, assignatures, projectes europeus, temes transversals, etc.) es reuneixen en un projecte i comparteixen informació, materials, debats, etc. en l’espai col·laboratiu comú (TwinSpace). Aquests projectes poden arribar a tenir una participació bastant nombrosa i són un bon punt de partida per iniciar altres projectes eTwinning amb alumnes.

3. Equips directius, orientadors, responsables de biblioteques: Els membres d’aquests equips poden trobar col·legues europeus mitjançant el cercador de socis, i iniciar projectes comuns que treballin els seus respectius àmbits d’actuació. Els objectius i continguts poden ser molt variats: comparació de sistemes escolars, intercanvi de bones pràctiques, establiment d’accions i mesures en comú o crear un context del que puguin sorgir altres projectes que impliquen a alumnes i professors dels centres participants.

Què ofereix eTwinning als participants?
e-Twinning es basa en dos serveis fonamentals: l’assessorament i la formació i el reconeixement i visibilitat.

Assessorament i formació

 • Curs de Formació a Distància
 • Trobades educatius eTwinning
 • Informació per correu electrònic o telèfon
 • Kits
 • Xat
 • Diari de Projecte

Reconeixement i visibilitat

 • Segell eTwinning
 • Segell de Qualitat Nacional
 • Segell de Qualitat Europeu
 • Premis Nacionals
 • Premis Europeus
 • Galeries
Com es pot participar en un projecte e-Twinning
La manera de participar en un projecte eTwinning és inscriure’s en el portal i fer la proposta d’un projecte o afegir-se a un treball que s’està realitzant.

Amb la inscripció es té accés al TwinSpace què no és més que un espai privat, al qual només poden accedir aquelles persones que hagin estat donades d’alta pels administradors. Està pensat perquè inclogui entre els seus membres a persones que no estan registrades en eTwinning, el que permet que alumnes, pares o altres professors treballin en el projecte o vegin el que està succeint en projecte. Dins de l’espai eTwinning hi ha diferents perfils de participants, moltes eines, calendaris, xats , exemples de treballs, etc.

La part més interessant en la gestió del projecte és la que fa referència a l’escriptori de l’espai i és al voltant del què s’articula gran part de la col·laboració.