Webinars des del Museu de Badalona

Comença un nou curs escolar i el Museu de Badalona engega la seva aula virtual, un nou projecte educatiu amb el qual vol continuar sent un recurs imprescindible per estudiar el patrimoni de la nostra ciutat i per conèixer el seu llegat romà.

Conscients que la situació d’alerta sanitària que vivim pot acabar limitant les sortides de l’aula i, fins i tot, pot acabar comportant la interrupció de la formació presencial i la necessitat de treballar telemàticament des de casa, des del servei educatiu del Museu han elaborat un programa d’activitats que permetrà mantenir el contacte amb professors i alumnes i continuar difonent i explicant la història dels nostres avantpassats.

El format webinar d’aquestes propostes ajudarà a fer de la sessió una excusa per aprendre, interactuar i despertar l’interès vers la vida quotidiana d’època romana, tot convidant a desenvolupar i posar a prova el sentit crític de l’alumnat. Les propostes han estat dissenyades atenent al currículum de ciències socials i responen a les necessitats de les competències bàsiques, des de cicle mitjà fins a batxillerat.