Programa “Coeduca’t amb el currículum” de coeducació i perspectiva de gènere

Us informem de les activitats obertes del Programa Coeduca’t amb el currículum:

Aquesta formació s’emmarca com una de les actuacions del Pla d’igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015.

Enllaç al Programa COEDUCA’T

Vídeo de presentació del Programa Coeduca’t amb el currículum. Departament d’Educació.

Objectius:

  • Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l’actualitat, el seu marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.
  • Aprofundir sobre les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l’àmbit educatiu.
  • Facilitar eines i recursos pedagògics per a treballar l’educació sexual i afectiva.
  • Repensar la pròpia pràctica coeducativa amb perspectiva de gènere.

CODI

 ACTIVITAT

FORMADOR/A

DATA INICI

2005010509

Coeduca’t amb el currículum

Carles Catalán Serrano

07/10/2020

2005020509

Coeduca’t amb el currículum

Noemí Martín Valero

12/10/2020

2005030509

Coeduca’t amb el currículum

Núria Puig Padreny i Rosa Antón Gómez

19/01/2021 (inscripció a partir del 8 de gener)

2005040509

Coeduca’t amb el currículum

Sira Ruiz Nogales

19/01/2021 (inscripció a partir del 8 de gener)

2005050509

Coeduca’t amb el currículum

Carles Catalán Serrano

10/03/2021 (inscripció a partir del 8 de gener)

2005060509

Coeduca’t amb el currículum

Sira Ruiz Nogales

09/03/2021 (inscripció a partir del 8 de gener)