Orientacions per atendre les emocions de l’alumnat: nou apartat a Xtec

Nou apartat a XTEC amb orientacions per atendre les emocions de l’alumnat amb els següents objectius:

  • Planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre educatiu i a totes les activitats en les que estan acompanyats per adults.
  • Crear espais de trobada, dinàmiques i rituals per celebrar el retrobament.
  • Identificar l’alumnat amb necessitat d’especial acompanyament.
  • Atendre les necessitats emocionals dels alumnes en procés de dol.
  • Saber escoltar i recollir les preguntes, inquietuds i silencis dels infants i joves.
  • Crear equips de referents entre l’alumnat i dinamitzar els grups de suport entre iguals.
  • Planificar les reunions amb les famílies.

Es tracta de vídeos curts on diferents experts analitzen la situació i donen un marc conceptual. També hi ha un apartat de recursos. Algunes de les idees també es poden fer amb l’equip docent a la primera trobada que es tingui.