Models de propostes didàctiques competencials

El Departament d’Educació ofereix, a aquells centres i equips educatius que ho necessitin, més de 100 models i propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars que els ajudin a mantenir l’activitat formativa en clau competencial.

Són un conjunt de més de 100 propostes dissenyades per fer-les arribar directament als alumnes o per què puguin servir d’inspiració per plantejar-ne d’altres. Hi ha activitats des d’educació infantil fins a quart d’ESO i permet filtrar per àmbit curricular, àrea o matèria, i nivell educatiu.