La Ruleta dels ODS

La Ruleta dels ODS és una eina de dinamització en format de joc per establir connexions i vincular projectes amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

És un joc de taula basat en la co-creació i la interacció dels participants que té la potencialitat de ser utilitzat per agents, entitats i administracions que treballen en l’àmbit de la generació de polítiques i projectes en el marc dels ODS.

A partir de diferents tipus de cartes i elements i amb la presència d’un/a dinamitzador/a, al llarg de cada partida es va creant conjuntament un mapa molecular de projectes, innovacions i aliances.

Trobareu les instruccions del joc i el formulari de sol·licitud de préstec a la pàgina de la Diputació de Barcelona  https://www.diba.cat/es/web/mediambient/la-ruleta-dels-ods


DOCUMENTS: