Jornada de Servei Comunitari

Share

Data: 5 de juliol de 2017

Hora: 9’15 – 13’30h

Lloc: Institut Milà i Fontanals de Barcelona (mapa)

PROGRAMA

INSCRIPCIÓ

Es presentaran experiències al voltant dels següents àmbits:

  • Models organitzatius del Servei Comunitari:
  • Ús dels ModelsTransferibles: presentació d’experiències.
  • Avaluació de l’alumnat.
  • Canvis metodològics a l’aula i al centre.
  • El Servei Comunitari dins d’un altre projecte.
  • Projectes de servei Comunitari amb alumnat de diferents localitats
  • La implicació de l’alumnat en la tria del projecte de Servei comunitari.
  • Comissions Impulsores del Servei comunitari en l’àmbit territorial: organització, participants i actuacions.