IV Congrés de Ciència d’Educació Infantil i Primària.

L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat: Escola de Natura Angeleta Ferrer. Escola del Mar. Centre d’Estudis Marins; Àrea d’Educació, Esports i Joventut i el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona organitzen conjnuntament el Congrés de Ciencia d’Educació Infantil i Primària.

El Congrés de Ciència vol potenciar i difondre el treball que es duu a terme a les escoles en l’àmbit de l’observació, la  recerca i l’experimentació, especialment en l’àrea de coneixement del medi natural i social.

La 4a edició de Congrés de Ciència, tindrà lloc dies
16, 17, 18 i 19 de maig, de 10 a 12h, al Museu de Badalona.

En aquesta edició hi participaran les escoles:

Antoni Botey,
Badalona Port,
Bufalà, Gitanjali,
Ítaca,
López Torrejón,
Llibertat,
Llorenç Artigas,
Mercè Rodoreda,
Rafael Casanovas