Accés a revistes educatives per a docents

Us informem que la Biblioteca del Departament posa a la disposició de tots els docents els articles a les revistes que té contractades.
 
Teniu accés a:
 

Podeu consultar tota la informació al Portal de centre.

Per poder disposar d’algun dels articles us heu de posar en contacte amb el CRP (crp-badalona@xtec.cat) concretant el títol i número de la revista, el nom de l’article i us el farem arribar en format digital per correu electrònic.